Werkwijze Duitstalige werving

De werkwijze voor personeelswerving en recruitment op de duitse arbeidsmarkt wijkt iets af van onze gebruikelijke werkwijze. In het stappenplan hieronder nemen wij u graag mee in de stappen waarmee wij vacatures op een succesvolle manier vervullen.

1.   Voorbespreken van het juiste wervingsprofiel.
2.   Bewerken profiel vanuit de Nederlandse cultuur naar de Duitse werknemer.
3.   Vertalen in een Duitstalig search profiel door onze Duitse partner.
4.   Starten werving in Duitsland via lokale netwerken en online.
5.   Gesprekken met kandidaten in het Duits.
6.   Rapportage en voorstellen van passende kandidaten aan opdrachtgever.
7.   Begeleiden vervolggesprekken tussen opdrachtgever en kandidaat.
8.   Advies over inrichting lokale organisatie en/of home office.
9.   Mediation met betrekking tot contractonderhandelingen.
10. Verwachtingsmanagement vooral met betrekking tot cultuurverschillen.