Voordelen Interim Management


De voordelen voor interim management via ExportSelect International:
-
Eenmalige kosten; géén marge opslag op het uurtarief.
- Directe contractafspraken tussen opdrachtgever en de interim manager (altijd zzp).
- Snelle versterking van de buitenlandse organisatie
- Aanvullende knowhow en kennisoverdracht over lokale markten.
- Internationale business development met direct toegang tot nieuwe klantcontacten.
- Kwalitatieve uitbreiding van het buitenlandse zakelijke netwerk door inbreng
  van internationale management expertise.


Wanneer een interim oplossing voor international management ideaal is?
- Projectmatige aanpak voor nieuwe markten om zo te kunnen inschatten of er
  een structurele groei mogelijk is. (business development project)
- Inbreng van inside sales en hoofd export binnendienst voor het herstructureren
  van de buitenland- /exportorganisatie. (reorganisatie)
- Tijdelijke vervanging binnen de internationale (management) organisatie.