Succesvolle recruitment van duitse medewerkers

Valkuilen bij recruitment van Duits personeel


Duitsland is voor Nederland met afstand de belangrijkste exportmarkt en vaak één van de redenen waarom de lokale marktbewerking steeds vaker wordt opgezet met eigen Duitse medewerkers. Eigen medewerkers (vaak verkooppersoneel) in Duitsland aanstellen, verlangt echter ook een aanpassingsvermogen van het management vanuit het Nederlandse hoofdkantoor. Het zoeken van de juiste medewerker is een samenkomst van culturen tussen de Nederlandse werkgever en de Duitse werknemer. ExportSelect zorgt voor een brugfunctie en stroomlijnt de wederzijdse behoeften en dat voorkomt veel misvattingen en communicatieproblemen
recruitment van duits personeel


Met een arbeidsrechtelijke relatie tussen een Duitse kandidaat (home-office) en het hoofdkantoor in Nederland, ontstaat er een formele samenwerking, rapportage- en managementrelatie tussen een Duitse medewerker en het Nederlandse management. Wat is daar anders aan? Hoe kun je die relatie succesvoller laten verlopen? Door culturele misvattingen en gebrekkige communicatie gaat het nog al eens mis. Een vijftal aandachtspunten om te voorkomen dat de geselecteerde Duitse medewerker (vaak een salesmanager) vroegtijdig afhaakt:


  1. Verwachtingsmanagement bij het afsluiten van een arbeidscontract (zowel in vorm als in timing).
  2. Onboarding van de Duitse medewerker in de eigen NL-organisatie en hem/haar het gevoel geven van belangrijkheid.
  3. Respecteren van de directe klantrelatie van de Duitse medewerker (salesmanager): door gemaakte klantafspraken ook intern na te komen; de bezoekhiërarchie bij de klant na te leven en zijn/haar rol van eerste viool bij de klant te ondersteunen. (vooral niet overrulen).
  4. Aanmoedigen van de medewerker /sales manager om op informele momenten succes te delen binnen de eigen organisatie (dus buiten de rapportagelijnen om).
  5. Past de interne organisatie bij de Duitse salesmanager of andersom? Vooraf een inschatting maken. (Bijvoorbeeld is er een Duitssprekende binnendienst aanwezig?)


Wil je meer weten over hoe je recruitment succesvol kunt uitvoeren in Duitsland?
Raymond Smid – Managing partner ExportSelect Duitsland

smid@exportselect.nl +31 26 3764581